Renaturalització de l'entorn de la Vall

Promotor

Ajuntament de Sant Just Desvern

Superfície

38.000  m2

Any finalització

2020

Localitat

Sant Just Desvern

Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Ambientalia World

Comparteix