Urbanització de la Colònia Llaudet

Promotor

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Superfície

130.074,68 m2

Any finalització

2021

Localitat

Sant Joan de les Abadesses

Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Josep Vilanova, SA

Comparteix