Rehabilitació d'habitatge unifamiliar

Promotor

Privat

Superfície

151  m2

Any finalització

2020

Localitat

Sant Joan de les Abadesses

 
Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Construccions Llorenç Rigat

Comparteix