Rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres

Promotor

Privat

Superfície

477  m2

Any finalització

2020

Localitat

L'Hospitalet de Llobregat


Estudi Tècnic: Direcció d'obra, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Francesc d'Assís Gorgas Ros
Empresa Constructora: Construccions Desmo

Comparteix