Rehabilitació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres a l'Hospitalet de Llobregat

Promotor

Privat

Superfície

477  m2

Any finalització

En curs

Localitat

L'Hospitalet de Llobregat
Comparteix