Rehabilitació de la Casa Ermità

Promotor

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Superfície

1.957  m2

Any finalització

En curs

Localitat

Sant Joan de les Abadesses

Estudi Tècnic: Projecte d'interiors, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Francesc Fajula
Constructor: Excavacions Duocastella

Comparteix