Reforma del Convent de Santa Clara

Promotor

Privat

Superfície

2.632,00  m2

Any finalització

2014

Localitat

Vic


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Agustí Farrés
Empresa Constructora: Construccions Ferrer

Comparteix