Parc infantil Espinavell

Promotor

Ajuntament de Molló

Superfície

1.216  m2

Any finalització

2018

Localitat

Espinavell, Molló


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: PAM projectes
Empresa Constructora: Construccions Llorenç Rigat

Comparteix