Ampliació d'equipament de serveis residencials

Promotor

Fundació MAP

Superfície

348,55 m2

Any finalització

2021

Localitat

Ripoll


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Susanna Escriu
Empresa constructora: Construccions Moret Clota

Comparteix