Rehabilitació de la masoveria Portavella

Promotor

Privat

Superfície

358  m2

Any finalització

En curs

Localitat

Les Llosses


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Albert Rech Parera

Comparteix