Aparcament dissuasiu a les 5 fonts

Promotor

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Superfície

2.380  m2

Any finalització

En curs

Localitat

Sant Joan de les Abadesses

Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Marc Grifell
Empresa Constructora: Josep Vilanova SA

Comparteix