Ampliació habitatge entre mitgeres

Promotor

Privat

Superfície

124  m2

Any finalització

En curs

Localitat

Ripoll


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Construccions Comarca del Ripollès

Comparteix