Reforma Espai Jove

Promotor

Ajuntament de Molló

Superfície

301,41  m2

Any finalització

2021

Localitat

Molló


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Ges Torelló de Construccions

Comparteix