Edificis de 96 habitatges

Promotor

Vèrtix

Superfície

15.495,98  m2

Any finalització

2008

Localitat

Ribes de Freser


Estudi Tècnic:  Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Aresta d'Arquitectes
Empresa Constructora: Construccions Desmo

Comparteix