Edificis de 56 habitatges protegits

Promotor

Incasol

Superfície

6.492,24  m2

Any finalització

2009

Localitat

Manlleu


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Mercè Castells
Empresa Constructora: Constructora San José

Comparteix