Habitatge unifamiliar

Promotor

Privat

Superfície

263,22  m2

Any finalització

2021

Localitat

Olot


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Construccions Comarca del Ripollès

Comparteix