Adequació de nau industrial per un nou tanatori

Promotor

Àltima

Superfície

802,33  m2

Any finalització

2021

Localitat

Girona

Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Plasencia Arquitectura
Empresa constructora: Construccions Desmo
Premi d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2022

Comparteix