Camí de la Retirada

Promotor

Ajuntament de Molló

Superfície

1.740  m2

Any finalització

2018

Localitat

Molló


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: PAM projectes
Empresa Constructora: CISA

Comparteix