Escala i ascensor en edifici plurifamiliar

Promotor

Privat

Superfície

45,53  m2

Any finalització

2018

Localitat

Sant Joan de les Abadesses


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Joan Camps

Comparteix