Ampliació d'habitatge unifamiliar

Promotor

Privat

Superfície

154,63  m2

Any finalització

2019

Localitat

Sabadell

 
Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: David Moreno Romero

Comparteix