Ampliació d'edifici industrial

Promotor

Honner Automation

Superfície

1436,84  m2

Any finalització

2019

Localitat

Breda


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'execució, Project Management, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Construccions Comarca del Ripollès

Comparteix