Adequació del vestíbul de l'escola Joan Maragall

Promotor

Ajuntament de Ripoll

Superfície

42,4  m2

Any finalització

2019

Localitat

Ripoll


Estudi Tècnic: Projecte, Direcció d'obra, Coordinació de seguretat i salut
Empresa Constructora: Construccions Desmo

Comparteix