20 habitatges unifamiliars

Promotor

Privat

Superfície

5.584,09  m2

Any finalització

2001

Localitat

Puigcerdà


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Josep Mª Agustí
Empresa Constructora: Construccions Cistelo

Comparteix