Habitatge unifamiliar a Girona

Promotor

Privat

Superfície

385,39  m2

Any finalització

2003

Localitat

Palau. Girona


Estudi Tècnic: direcció d'execució, project management, coordinació de seguretat
Arquitectes: 
Constructor: 

Comparteix