Habitatge unifamiliar

Promotor

Privat

Superfície

385,39  m2

Any finalització

2003

Localitat

Palau, Girona


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Andrea Moser
Empresa Constructora: Construccions Saavedra

Comparteix