Habitatge unifamiliar a Barcelona

Promotor

Privat

Superfície

532,10  m2

Any finalització

2004

Localitat

Vallvidrera. Barcelona

Estudi Tècnic: direcció d'execució, project management, coordinació de seguretat
Arquitectes: 
Constructor: 

Comparteix