Habitatge unifamiliar

Promotor

Privat

Superfície

532,10  m2

Any finalització

2004

Localitat

Vallvidrera, Barcelona


Estudi Tècnic: Direcció d'execució, Coordinació de seguretat i salut
Arquitectes: Vilà Orri, Arquitectes
Empresa Constructora: Construccions Desmo

Comparteix