Finalitzada la reforma d’un cojunt de naus industrials

Hem acabat les obres de reforama d’un cojunt de naus insdustrials i l’antiga capella, situades a Sant Joan de les Abadesses. Tot el conjunt es va destinar a l’ús industrial conservant el patrimoni.

Comparteix