Finalitzada l’ampliació de l’habitatge unifamiliar a Sabadell

Hem acabat les obres d’ampliació del sotacoberta d’un habitatge unifamiliar a Sabedell. Les obres han  consistit en substituir el cel ras, per un nou forjat i donar lloc a un espai obert d’estudi i sala de jocs.

Comparteix