Adequació d'edifici per a serveis per la gent gran

Promotor

Fundació MAP

Superfície

348,55  m2

Any finalització

En curs

Localitat

Ripoll


Arquitecta: Susanna Escriu

Comparteix